Mangel på vitamin D øker risikoen for ADHD

d vitamin, vitaminmangel, adhd
(foto: AdobeStock)

«D-vitaminmangel under graviditeten øker radikalt risikoen for ADHD hos barnet. Det viser forskningsresultater

Tekst:  Berit Kvifte

Studien ved den barnepsykiatriske forskningssentralen ved det finske universitetet i Åbo konkluderer med at D-vitaminmangel under graviditeten øker risikoen for ADHD hos barnet med hele 34 prosent sammenlignet med barn som fikk tilstrekkelig mengder D-vitamin i mors liv.

I undersøkelsen deltok 100 barn som har fått diagnosen ADHD i perioden 1998-1999. Dataene ble sammenlignet med samme antall barn som ikke hadde blitt diagnostisert med den nevropsykiatriske tilstanden i samme tidsrom.

Viktigere enn vi tror

D-vitamin er langt viktigere for hjernens utvikling enn vi tidligere har trodd.

Minna Sucksdorff (foto: Twitter)

Minna Sucksdorff, en av forskerne bak studien, sier at det spesielle med denne studien er at man har konsentrert seg om diagnostiserte tilfeller av ADHD og ikke bare ADHD-symptomer. Dessuten har man undersøkt gravide i sitt første trimester all den tid det er da organene hos fosteret dannes.

– Vi vet fra tidligere at mangel på vitamin D påvirker flere nevrologiske sykdommer senere i livet slik som MS og autisme, Dette studier viser altså en tydelig sammenheng mellom D-vitaminmangel hos mor i svangerskapet og ADHD hos barnet.

– Tidligere hadde man fokus på vitamin D og beinhelse, men nå vet vi at vitaminet også spiller en rolle i hjernens utvikling, sier Sucksdorff og poengterer at det finnes fortsatt mye vi ennå ikke vet om ADHD, men at dette er en puslebit i det store forskningsbildet.

Fortsatt et stort problem

I 2004 ble det anbefalt et daglig tilskudd på 10 mikrogram til gravide. Siden den gang har mangelen blitt mindre i Finland, men i verden ellers er mangelen et stort problem.

– Forskningsresultatet har stor betydning for folkehelsen, hevder professor i barnepsykiatri, André Sourander. ADHD er en av de vanligste langvarige tilstandene hos barn, sier han.

– ADHD er en nevropsykiatrisk funksjonsnedsettelse, det er altså ingen medisinsk diagnose på en medfødt tilstand, som blant annet gir hyperaktivitet og konsentrasjonsproblemer, sier professoren.

Mer forskning på kosthold og ADHD

Universitet i Bergen er i gang med et større prosjekt om forholdet mellom ernæring og psykisk helse, som er planlagt å vare fra 2017 til 2021.

– Dette er et bredt anlagt prosjekt der det inngår mange typer forskning, helt fra registerstudier fra de nordiske land, Nederland og Tyskland, til studier av pasientgrupper, dyremodeller og molekylære studier, sier Jan Haavik ved K. G. Jebsen senter for nevropsykiatriske lidelser til Forskning.no.

Forskerteamet vil studere effekten av fysisk aktivitet og kostholdintervensjoner på atferd og biomarkører hos pasienter og forsøksdyr, samt undersøke om tarmfloraen har effekt på biokjemiske signalveier, atferd og hjernefunksjon.

– Vi tror det er en sammenheng mellom kosthold, livsstilssykdommer og psykiske lidelser og antagelsen er delvis begrunnet i våre funn fra studien av vitaminer og ADHD. Mangel på vitaminer kan indikere at kostholdet ikke er helt optimalt, og hjernen er en del av kroppen. Det som påvirker kroppen, kan også påvirke tanker og følelser, sier Haavik som tror på en tverrfaglig tilnærming til forskningen på ADHD og andre nevropsykiatriske lidelser.


Kilder:

About Berit Kvifte 37 Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*