Trening kan være like effektivt som blodtrykksenkende medisin

Det er utvilsomt store samfunnsmedisinske gevinster å hente ved økt fysisk aktivitet. Foruten at blodtrykket synker, så bedres også blodsukkeret og humøret.

Regelmessig trening og dens innvirkning på høyt blodtrykk har blitt sett nærmere på av forskere fra London School of Economics og statsvitenskap. De har gått gjennom hele 194 kliniske studier på antihypertensiva (legemidler som brukes ved forhøyet blodtrykk) og 197 separate studier som så utelukkende på regelmessig trening, og sammenliknet resultatene av de to gruppene av kliniske studier.

 

Ved forhøyet blodtrykk kan mange redusere dette ved livsstilsendringer. En effektiv måte å redusere blodtrykket på er ved ulike typer treningsaktiviter. Alt fra utholdenhet til styrketrening var like virkningsfullt som medikamenter for å senke blodtrykket, slik det går frem av disse studiene. Treningen virket mest effektivt for folk som hadde de høyeste nivåene av systolisk blodtrykk, markøren for hypertensjon. Når gjennomsnittstrykket er forhøyet kalles det hypertensjon.

Trening påvirker systolisk trykk (overtrykket), det første tallet som registrerer trykket i arteriene når hjertet slår, det vil si trykkbølgen som kan kjennes som pulsslag i blodårene. Det andre tallet kalles undertrykket eller det diastoliske blodtrykket. Dette er trykket i blodårene mellom pulsslagene. Er overtrykket over 140 eller undertrykket er over 90 har du høyt blodtrykk.

Gjennomgang av studiene som viser effekten av regelmessig mosjon på blodtrykket er et viktig funn fordi blodtrykksregulerende resepter har økt med 50 prosent i det siste tiåret, og dette vil trolig eskalere videre.

Alle de oppsatte treningssekvensene var like effektive som medikamenter for å senke høyt blodtrykk, og bevisene var spesielt «overbevisende» for de som kombinerte utholdenhetstrening som gåing, jogging eller sykling med dynamisk styrketrening, som inkluderer styrketrening med vekter eller kettlebells, kom det fram av studiene.

Men forfatterne advarer mot å slutte med medikamenter og erstatte det med trening uten videre. For det første er det utfordrende å holde seg regelmessig til treningsprogrammer eller gå på treningsstudio. For det andre trengs det oppfølging og veiledning, og alle har kanskje ikke tilgang på de nødvendige ressursene for å gjennomføre det.


Kilder:

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*