Videomøter belastende for dem med sosial angst

(Foto: Chris Montgomery - Unsplash)

Koronapandemien har ført til en oppblomstring av videomøter. Istedenfor å treffes på kontorer og i møterom, skal vi nå (ofte) treffes via skjermen fra hjemmekontoret.

Tekst: Anne-Lene Johnsen | Foto: Chris Montgomery – Unsplash

En slik møteform kan ha mange fordeler, og mange som liker å jobbe litt for seg selv og unngå travle kontorer, kan trives med den digitale varianten. Men videomøter har også sine klare utfordringer. Om man har sosial angst og normalt ikke er bekvem med fysiske møter, kan skjermvarianten være verre. Når vi møtes fysisk, er det nemlig ofte lettere å gjemme seg litt bort, sette seg i et hjørne, snu seg bort, se ned og ikke være blant de mest aktive. Mens i et videomøte er det ingen «bakerste rad» å rømme til: Da blir man synlig på skjermen like mye som de andre møtedeltakerne, og man vil også se seg selv.

Forskere fra universitetet i Waterloo har sett på hvordan denne nye møtekulturen påvirker personer med SAD (sosial anxiety disorder), altså sosial angst, som har vanskeligheter med å se seg selv i sosiale settinger og er følsomme for hvordan de fremstår. Forskerne identifiserte at denne gruppen anså at de presterte dårligere i videomøter enn sine kollegaer. Dermed kan slike møter føre til ekstra stress for dem. Dette kan forebygges i en viss grad om deltakeren får hjelp til å fokusere på de positive aspektene ved deres egen fremtoning og på ting ved møtet de mestret bra.

Videomøter er uvant og kan være slitsomt for alle. Dette er et faktum som kan hjelpe til å gi oss selv litt slakk og akseptere at det er lov å ikke ha en perfekt fremtoning, og heller klare å være glade for at vi klarer å gjennomføre greit nok.


Kilde:

Romano, M., Moscovitch, D. A., Saini, P., & Huppert, J. D. (2020). The effects of positive interpretation bias on cognitive reappraisal and social performance: Implications for social anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy, 131. doi: 10.1016/j.brat.2020.103651

About Anne Lene Johnsen 6 Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*