Forgiftes med kobberspiral!

POPULÆRE SAKER

Stadig flere kvinner med kobberspiral forteller om symptomer som kan tyde på kobberforgiftning.  Men siden kobberspiralen klassifiseres som et medisinsk teknisk produkt, stilles det ikke samme krav til rapportering om bivirkninger, oppfølging av brukere og studier sammenlignet med hormonspiral som er et legemiddel.

Tekst: Berit Kvifte     Foto: Unsplash.com 

Utspilt mage, smerter i nedre del av magen, hodepine, svimmelhet, uvelhet, kvalme og diaré, tretthet, økt puls, påvirkning av åndedrettet, konsentrasjonsproblemer, «hjernetåke» og depressive tanker er de mest vanlige symptomene hos kvinner som har kobbernivåer i blodserum og på cellenivå og som har kobberspiral.

En stor andel kvinner som fjerner spiralen, opplever såkalt «Copper dump»  som betyr at kroppen prøver å kvitte seg med overskuddslagre av kobber.  Symptomene beskrives som sterke angstreaksjoner og depresjon med selvmordstanker. Kvinner beskriver at de føler seg konstant urolige og nervøse og det kan vare i 5-15 dager i strekk og opptre flere år etter at spiralen er fjernet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Foto: Unsplash.com

Dyp depresjon og selvmordstanker

Mange kvinner har fått diagnoser som utmattelse, psykisk sykdom og dyp depresjon med selvmordstanker.  En høy prosentandel har fått nedsatt arbeidsevne og blir langtidssykemeldte, skriver de svenske legene, Agneta Schnittger og Lina Rosengren, i ett debattinnlegg i den svenske Läkartidningen. Omtrent 150 000 svenske kvinner bruker kobberspiral.  Nye Mat og Helse har ikke funnet tall på hvor mange norske kvinner som bruker kobberspiral.

– Stadig flere kvinner med dette livmorinnlegget, melder fra til sine fastleger og gynekologer om symptomer på kobberoverskudd i kroppen. Det er derfor nødvendig å gjøre studier på risiko ved bruk av kobberspiral ettersom mange rapporter tyder på at kvinner med denne prevensjonen, har blitt syke eller har symptomer som er sammenfallende med kobberforgiftning.  Det svenske Legemiddelverket (LMV) avfeide først problemstillingen med at det bare var en hypotese, men har etter hvert meldt interesse for mer forskning på bivirkninger, skriver legene i sitt debattinnlegg.

Systemiske bivirkninger

Kobberspiralen har et T-formet polyetylenskjelett og ren kobbertråd med sølvtråd tvinnet rundt «leggen». Spiralens giftige effekt på spermier er avhengig av kobbermengden og graden av inflammasjon i livmorslimhinnen. Spiralen som er hyppigst i bruk i dag kom på markedet i 1997 og har en kobberoverflate på 380 kvadratmillimeter.  Forgjengeren, Bayers spiral fra 1970 tallet – «T200» hadde 200 mm2 kobberoverflate og frisatte angivelig 60 mcg kobber per dag basert på observasjoner den gang. Ifølge produsenten ble det målt forhøyede kobberkonsentrasjoner i lever og nyrer. Forhøyede verdier i er blitt målt i blodet. 

– Det er betenkelig at overflaten øker med 180 kvadratmillimeter kobber uten at nye studier er gjort, påpeker Agneta Schnittger og Lina Rosengren. De vil nå rette søkelyset på systemiske bivirkninger.

«Leger har i alle år trodd at kobber kun har en lokal effekt på livmorslimhinnen og kun kan gi lokale bivirkninger som økt blødning, smerter og utstøtning» (Rosengren og Schnittger)

Ikke legemiddel i Norge

Norsk Helseinformatikk nevner ikke med et ord at kobberopphopning i kvinnekroppen som følge av bruk av kobberspiral forekommer. I Sex og samfunns metodebok for leger og helsepersonell, nevnes i all vesentlighet bivirkninger som følge av komplikasjoner ved/etter innsetting. Kun Lommelegen.no  nevner kobberallergi ved et enkelt Google-søk.

!  I likhet med Sverige er kobberspiraler ikke er registrert som legemidler i Norge. Livmorinnlegget er dermed ikke underlagt dokumentasjonsplikt i forhold til indikasjoner, kontraindikasjoner og bivirkninger.  ! 

Kan det skyldes at skolemedisinen ikke uttaler seg eller tar stilling til tungmetallforgiftninger? Denne type forgiftninger er praktisk talt ikke eksisterende innen norsk skolemedisin, men velkjent innen veterinærmedisinen. Lommelegen.no derimot, nevner at kvinner med kobberallergi ikke bør bruke kobberspiral…

Snikende bivirkninger

Kobber er et viktig mineral for mange kroppsfunksjoner og balanseres av sink som er viktig for muskelstoffskiftet. Mineraler tas inn og skilles ut, og noe lagres. Et kobberoverskudd hos et friskt menneske kan oppstå over tid via kosthold med mye kobber, gjennom drikkevann fra kobberrør og fra kobberspiraler. Overskudd av tungmetaller som kobber lagres først i leveren, deretter i hjernen og i fettvev. På et eller annet tidspunkt kan det bli for mye, og man kan bli kronisk dårlig over lang tid – eller sagt på en annen måte; forgiftet. Bivirkningene kommer ofte snikende og kan merkes som gradvise personlighetsforandringer.

Kvinner mer utsatt

Det finnes koblinger mellom Alzheimer og lagring av kobber, hvilket taler for en påvirkning på sentralnervesystemet. En studie viser at kvinner med depresjon har forhøyde kobbernivåer, skriver de to legene, men verken det svenske Legemiddelverket eller produsent av kobberspiral har funnet noen grunn til ytterligere studier siden det mangler evidensbasert forskning som bekrefter sammenhengen. En søknad om midler til et forskningsprosjekt om måling av kortisol og kobberinnhold i hår ble avslått våren 2018.

– Vi ser det dog som selvsagt å respektere spiralbærende kvinners symptomer på kobberoverskudd. Forskning må til for å fastslå kobbernivåer i blodserum og på cellenivå hos kvinner med symptom på kobberoverskudd, skriver Agneta Schnittger og Lina Rosengren i Svensk Läkartidning.

Facebook-gruppe

Den lukkede svenske Facebook-gruppen «Kopparöverskott / Kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral» har  nærmere 8000 medlemmer og har høy aktivitet og hyppige innlegg som gir innblikk i mange skjebner.  Du må melde deg inn i gruppen der det til tider kan være høy temperatur. Det er nevnt at problemer og plager ikke nødvendigvis kommer fra kobberspiral alene. Det interessante er allikevel at de aller fleste som tar ut spiralen opplever rask bedring – og dette er en viktig informasjon å ta med.


Agneta Schnittger, med dr., pensjonert lege og gynekolog/obstetrikk, uteksaminert ved det medisinske fakultetet, Montpellier og  Lina Rosengren, ST-lege, doktorand, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus Lund och Lunds universitet.  

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

VÅRE SISTE SAKER

Relaterte saker