Lillian skulle sette inn en tann – ble skjev i ansiktet og fikk kroniske smerter i hele kroppen

Etter alvorlig feilbehandling har snart 70 år gamle Lillian Knutsen slitt med store følgeskader i flere år som ingen vil ta ansvar for. Hun har ikke blitt tatt på alvor av flere tannleger selv om deres feilbehandling har ført til store og langvarige kroniske smerter.

Tekst Birthe Storaker             Foto  Birthe Storaker og Unsplash

I 2010 kjente Lillian at en tann i overkjeven som satt på stift ble dårlig. Hun fikk trukket den og fikk innsatt en midlertidig tann. Tre år etter var denne tanna blitt litt blå, så hun bestilte derfor time hos en tannlege for å rette på dette.  Tannlegen satt inn en midlertidig tann som fungerte godt. Da hun kom tilbake for kontroll overtalte tannlegen Lillian til å sette inn en bro med tre fortenner i overkjeven. Det innebar at hun måtte slipe ned to friske fortenner som hun egentlig ønsket å beholde. Tannlegen tok avgjørelsen for Lillian, noe som ble starten på en lang og trist sykehistorie.

Livet ødelagt etter første bro ble satt inn

Da Lillian kom fra tannlegen med ny innsatt bro så hun i speilet med en gang at hun var skjev i ansiktet. Bittet passet ikke, slik at tyggefunksjonen ble feil og påvirket muskler i hele kroppen. I tillegg kjente hun sterk ising under broen. Lillian tok kontakt med tannlegen igjen og fortalte at broen var satt på skjevt, men hun ble avvist fordi hun ”ikke forsto hva hun snakket om”.

I en senere telefonsamtale med Lillian har tannlegen uttalt at ”det ikke var meningen å skade deg”, men tannlegen ville fortsatt verken ta ansvar for feil behandling eller bekrefte noe skriftlig. Ved en senere anledning ble Lillian ”jaget” ut av en av de andre tannlegene på klinikken med beskjed om at de ikke kunne hjelpe henne. Lillian fikk beskjed fra klinikken om at hun ikke var velkommen igjen.

Tannlegers informasjonsplikt

I fortvilelsen over ikke å bli hørt henvendte Lillian seg til en ny tannlege, som bekreftet at både broen, kjeven og kjaken var skjeve. Vedkommende ville imidlertid ikke påta seg å rette det opp. Lillian fikk råd om å ta kontakt med tannlegen som hadde satt på broen og forlange at den ble rettet opp kostnadsfritt.

I mars 2014, et halvt år etter at Lillian fikk satt inn den første broen, fikk hun time hos en tannlege hun kjente godt og hadde vært hos flere ganger tidligere. Han sa seg villig å hjelpe henne med å skifte broen. – Jeg kjenner deg ikke igjen, sånn kan du ikke gå, var det første tannlegen sa.  Broen stod to millimeter skjevt til høyre, midtlinja stod på skrå, og tennene var for korte. Tannlegen tok av broen og rettet opp midtlinjen. Da han var ferdig sa han «nå kan du smile igjen». Det skulle vise seg at også denne broen ble plassert feil.

Omtrent et halvt år senere fikk Lillian store smerter fra hoften og nedover i høyre foten natt og dag. – Jeg gråt ustanselig i 35 døgn, forteller Lillian. Senere bekreftet tannlege nummer 2 at Lillian hadde en nerve- og nakkeskade som påvirket nervesystemet, noe som senere ble bekreftet i et notat fra en manuellterapeut. Dessverre skrev denne tannlegen bekreftelsen på en slik måte at det ikke fikk noen betydning for mulighet for pasientskadeerstatning, fikk Lillian senere vite av en advokat. Hun henvendte seg da til tannlegen og ba ham å dokumentere skriftlig hva han hadde sagt, men det ønsket han ikke. En slik bekreftelse ville ifølge lederen av pasientskadeerstatningsnemda gitt saken et annet utfall da den ble tatt opp der.

Broen trykket på en nerve!

I september 2014 oppsøkte Lillian en ny tannlege fordi hun ønsket broen fjernet. Hun var overbevist om at årsaken til de store smertene var at broen trykket på en nerve. Tannlegen tok røntgenbilder og bekreftet mistanken. Smertene forsvant umiddelbart da broen ble fjernet. – Dette burde den opprinnelige tannlegen ha forstått, mener Lillian. Den nye tannlegen erstattet broen i et tredje forsøk på å rette opp kjeven og sa at den broen hun kom med, ikke hadde kontakt med underkjeven.

Smertene kom tilbake

Dessverre viste det seg at også den tredje broen var skjev. Ifølge en kiropraktor var broen årsak til lidelsene, og vedkommende anbefalte å fjerne broen snarest mulig. Da Lillian ba om at han bekreftet dette i et notat hun kunne sende Norsk pasientskadeerstatning, mente han at det ikke hadde noen hensikt, da hans erfaring tilsa at han ikke kom til å bli hørt.

Innsetting av den tredje broen resulterte i at Lillian i fem måneder måtte ta store doser smertedempende medikamenter. Etter en resultatløs innleggelse på sykehus i ni døgn med nye medikamenter og fem morfinsprøyter ble hun sendt hjem i rullestol.

Fjerde tannlege

I september 2015 tok Lillian kontakt med en ny tannklinikk. Her uttalte behandlende  tannlege at det var helt unødvendig å slipe ned to friske fortenner, men at broen neppe var årsak til Lillians smerter i hoften og nedover i benet. Tannlegen henviste henne til Ullevål universitetssykehus (UUS) grunnet uutholdelige smerter. UUS kunne ikke bekrefte at Lillians smerter i kroppen hadde utspring fra tennene, men mente at ”kjeven er en ting, kroppen noe annet”. Hun ble deretter henvist videre til kjevespesialist som kun gjentok det samme.

Fortsatte skjevheter

I desember 2015 ble skjevheten i midtlinjen endelig rettet opp hos den fjerde tannlegen slik den skulle vært fra starten av. Hun er veldig glad for at hun etter innsettelse av den fjerde broen ble kvitt låsninger i hoften og nedover i benet. Endelig fikk Lillian en bro som fungerte tilfredsstillende, men etter alle årene med skjevt bitt hadde hun fått varige skader mange steder i kroppen. Hele kroppen er vridd. Hele høyre side er hoven, venstre arm er vridd, og hun har store muskelsmerter ved høyre kjeve. Lillian plages av slitasje, artroser, hevelser og betennelser i muskler og ledd med forplantninger i hele kroppen. Hun har fått to varige søkk i høyre kinn og lår. Hvis hun ligger på siden, må hun støtte hodet med håndbaken for å hvile. Hun sover nesten ikke og er svært bekymret over sin egen helsetilstand.

Ikke tatt på alvor

Lillian ble avhengig av å bli behandlet av ulike terapeuter for å holde plagene i sjakk, inkludert tannleger, tannlegespesialister, kiropraktor, fysioterapeut, osteopat, akupunktør og manuell terapeut. – Manglende eller feilstilte tenner kan gi problemer med kjeveleddet som knepping og smerter og gjøre at nakke- og skuldersmerter blir kroniske på tross av behandling, uttalte en tannlege i bladet Tenner og helse. Fordi Lillian ikke ble tatt på alvor, har smertene gått ut over hennes livskvalitet. Skjevheten i kjeven ga henne en skjevhet i ansiktet som ikke bare førte til smerter, men som også gikk ut over hennes sosiale liv.

Pasientskadeerstatning avslått

Lillian søkte om erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i 2014. Søknaden ble avslått med begrunnelsen at ”du må regne med å ha vondt i kroppen når du er 65 år”. Hun mener at mange tannleger og pasientnemnder verken ser pasienten eller tar store skader på alvor. Lillian er fysisk og psykisk utkjørt etter å ha vært i kamp med NPE. Etter avslaget anket hun saken til Pasientskadenemnda i 2015. Her fikk hun også avslag. Avslaget ble begrunnet med at det ”ikke er sannsynlig at broen som ble brukt, påvirker muskelapparatet i kjeve, nakke og rygg”. Den sakkyndige hadde verken undersøkt eller sett Lillians tenner og tannstilling og vurderte saken på bakgrunn av en journal skrevet av tannlegen som først hadde ødelagt hennes tenner. Det ble også i denne runden presisert at kroppen ikke har noe med kjeven å gjøre.

Etter avslaget møtte Lillian personlig opp for å snakke med den sakkyndige tannlegen. Lillian forteller: – Han var så sint på meg og sa han ikke ville seg meg. Ut med deg!, sa han. Den første tannlegen som forsøkte å rette opp skjevhetene, sier at man må ha en sakkyndig tannlege i nemda som forstår hva dette dreier seg om. Den sakkyndige benektet imidlertid at kjeve og kropp henger sammen og trodde ikke at Lillians skader hadde noe med tannbehandlingen å gjøre. Med en slik holdning har han et stort ansvar for feilbehandling når slike saker skal avgjøres.

Rapporter fra behandlere

En kiropraktor på NEMUS-klinikken bekrefter at spenningsmønsteret samsvarer med hva man ofte finner i nakken hos pasienter med kjeveplager. ”På grunn av opplevd tydelig tidssammenheng mellom når broen ble satt inn og kjeve og nakke-/ryggplager oppsto, kan det ikke utelukkes at inngrepet i 2013 medførte disse plagene”, står det i epikrisen fra behandleren. Et panoramarøntgen (OPG) ”viser slitasje i den høyre kjeven og muskelknuter der. Nervesmerter i leggen, hoven i hendene og høyre legg samt stor kul under armen”.

Ingen av tannlegene som Lillian har benyttet, ville støtte hennes krav om erstatning. Selv om flere har innrømmet feil, vil de ikke dokumentere det skriftlig. Imidlertid har en manuellterapeut bekreftet at Lillian er blitt skjev og skadd på grunn av feilbehandling.

– En kjeve som forstyrrer nervesystemet, kan gi effekt i hele kroppen fordi kjeven fungerer som et styrende ledd. En dysfunksjonell kjeve kan også forsterke andre plager i kroppen. – For å kunne gi virkningsfull behandling må man se hele mennesket i sammenheng, ikke kjeven og kroppen hver for seg. (uttalelse fra terapeut)

Lån for å betale tannlegeregninger

Lillian har betalt titusenvis av kroner uten å få tennene på rett plass. Hun har satt seg i stor gjeld for å betale behandlingene hos kiropraktor, fysioterapi, manuellterapi, osteopat, akupunktør og massør.

Tannlegen som satte inn den første broen, nektet å rette opp tidligere feilbehandling. Den fjerde tannlegen som har analysert arbeidet som ble utført av de tre første, har muntlig gått god for at det ble gjort tannkirurgiske feil som ledet til skjev bro i pasientens tannsystem og påførte henne skader. Han mener at dette er en klar erstatningssak.

Lillian har stått kampen ut og håper nå på erstatning for alt hun har gjennomgått. Hun takker sin jernvilje og pågangsmot for at hun er på beina i dag, da hun har lagt ned utallige timer i støttebehandling for å rette opp skader etter feilbehandling. Daglige turer i skog og mark hjulpet henne gjennom hverdagen.

Lillian Knutsen har siden 2013 kjempet for at sannheten skal komme fram. Saken hennes har høsten 2020 vært til behandling hos Fylkesmannen. Etter sju års kamp fikk hun nok et avslag. Avslaget baseres på vurdering av én enkelt tannleges avgjørelse og ikke på hennes mangeårige historie med følgeskadene av feilbehandling. En fortvilet situasjon for Lillian.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*