Gassen som dreper i din egen stue!

Vinteren er høysesong for den kreftfremkallende radongassen som verken kan luktes eller sees, men regnes som den viktigste risikofaktoren til lungekreft.  370 av 3000 tilfeller av lungekreft per år, skyldes radon.

Tekst: Berit Kvifte  Foto: Pixabay.com

Norge er på verdenstoppen blant landene med høyest radonkonsentrasjon. Hvert tiende bolighus har for høye verdier av gassen, men få huseiere ser ut til å bry seg særlig om det til tross for at gassen tar flere liv per år enn hva trafikken gjør.

Kreftforeningen bekymret

Risikoen for å få lungekreft som følge av radon er rundt 20-25 ganger høyere for røykere enn for dem som aldri har røykt, hevder forskerne. De som tidligere har røykt er noe mer utsatt enn de som aldri har røkt. – Det er vist at mange som dør av lungekreft, skyldes radon i inneluften. Det er derfor viktig at man ser på alle typer tiltak som kan bidra til å redusere radoneksponeringen. Desto flere tiltak som følges jo bedre, oppfordrer assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i en kommentar til NRK. Generalsekretæren uttrykker bekymring over det høye antallet krefttilfeller som kan spores tilbake til radongass.

Siver inn i grunnmuren

Radon er en radioaktiv gass som siver gjennom berggrunnen og inn i huset ditt – spesielt på vinterstid når husene varmes opp og det luftes lite. Med de strømprisene vi har for tiden, er det muligens færre enn normalt som slipper inn kald og frisk luft. Utendørs er radonkonsentrasjonen normalt lav og ufarlig. Helsefaren oppstår først når gassen siver inn og konsentreres inne i huset. Andre faktorer som påvirker radonkonsentrasjonene i inneluften, er byggets konstruksjon og tetthet mot byggegrunnen, ventilasjon, geologiske forhold, og klima.

Radioaktiv stråling

Radon brytes raskt ned til restproduktene vismut, polonium og bly. Det er overgangen til disse stoffene som skader lungene dine. Det skjer ved at det dannes radioaktiv stråling i løpet av nedbrytningsprosessen. I Norge har om lag 200 000 boliger verdier på over 200 Bq/m³ (bequerel). Dette er maksverdien for mennesker for å kunne oppholde seg innendørs. Statens strålevern anbefaler på sine nettsider tiltak allerede på 100 Bq/m³. Man antar av de stipulerte tallene at sannsynligvis er over 350 000 boliger i faresonen og at det straks bør gjøres tiltak.

Dette bør du gjøre

For å måle radon trenger du et dosimeter. Det kan du enten få gjennom kommunen eller private firmaer. Måleinnretningen henger du opp i to av de oppholdsrommene du bruker mest. Dersom du har kjellerstue, bør du måle konsentrasjonen her. Etter at måleperioden er over, sender du dosimeteret til analyse. Denne vil gi svar på om du bør iverksette tiltak eller ikke. Dette kan være å sørge for bedre ventilasjon, tette sprekker der radon kan sive inn og i ytterste konsekvens sette inn en radonbrønn. Radon må måles sammenhengende i minst to måneder om vinteren fortrinnsvis i perioden fra midten av oktober til midten av april. Er du usikker på hvordan det står til hjemme hos deg, anbefales det å komme raskt i gang. Helst før midten av denne måneden !

Fakta om radon: 

* Naturlige radioaktive stoffer som uran, finnes i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Når uran henfaller, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. Radon er en edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft.

* Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3), og i vann med becquerel per liter vann (Bq/l, eventuelt kBq/m3).

* Statens strålevern har i 2009 vedtatt å endre sine anbefalinger for radon. Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3.

* Radonmålinger bør utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden. For nybygg stiller byggteknisk forskrift krav til forebyggende radontiltak og grenseverdier.

* Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden.

* Statens strålevern anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen.

 

 

About Berit Kvifte 37 Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*