Redaksjonell policy

 • Nye Mat & Helse er delvis finansiert av såkalt innholdsreklame. Innholdet er tydelig merket med annonse.
 • Våre annonsører har ikke noen innflytelse over Nye Mat & Helses redaksjonelle innhold.
 • Nye Mat & Helse ansatte er tilknyttet og aktiv i sosiale medier. Det er der hvor den viktigste interaksjonen med vårt publikum finner sted.
 • Vi vil alltid oppføre oss respektfullt og tar ikke partiskepolitiske posisjoner.
 • Våre nyhetsjournalister fungerer ikke eller har sideoppdrag for et politisk parti. De bør også unngå å ta partipolitiske standpunkt på personlig sosiale medier-kontoer. Akkurat som alle andre mennesker, har de ansatte meninger, men vi vil alltid følge de journalistiske profesjonelle reglene. Ellers bruke fornuft.
 • Nye Mat & Helses politikk er at vi aldri trekker tilbake redaksjonelt innhold. Vi står for hva vi publiserer, og ingen tredjepart kan påvirke det. Nye Mat & Helse foretrekker å gjøre intervjuer ansikt til ansikt eller via telefon/Skype. I unntakstilfeller gjør vi intervjuer via e-post eller live chat.
 • Vi tillater bare unntaksvis at intervjupersoner ser spørsmålene på forhånd. Imidlertid vil vi fortelle deg hva slags spørsmål vi kommer til å stille eller hva årsaken til intervjuet er.
 • Vi intervjuet aldri mindreårige uten foreldrenes samtykke. Vi vil alltid vise hensyn når vi intervjuer folk som ikke vant til media. Vi vil aldri betale for et intervju.
 • Hvis vi bruker informasjon eller sitater fra en annen kilde enn egne intervjuer eller feltarbeid siterer vi tydelig og kobler til kilden. Slik kan leserne lett finne den opprinnelige kilden og finne mer informasjon. Vi siterer bare kilder som vi vurderer er troverdige, enten andre etablerte medier, offisielle dokumenter, forskningsrapporter fra etablerte universiteter, eller folk som anses å være eksperter, etc.
 • Kildebeskyttelse er noe Nye Mat & Helses journalister tar på største alvor. Du kan alltid være trygg på at vi håndterer dine tips med største forsiktighet og att du alltid kan være 100 prosent anonym om du så ønsker. Derimot vil Nye Mat & Helse vite hvem du er, for å kunne gjøre en korrekt bedømmelse av tipsene, selv om vi lar deg være anonym overfor våre lesere.
 • Når vi forteller en pasient historie og personen velger å stå fram med fullt navn, har vi informert vedkommende om fordeler og ulemper med hva dette innebærer.